Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ผู้อำนวยการสถานคุ้มครอง

นางนัฏญา จิตรเกาะ

เข้าสู่ระบบ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอน

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิคส์... อ่านประกาศทั้งหมดโปรดคลิก

ร่าง TOR งานปรับปรุงเรือนนอนและอาคารฝึกอาชีพ

ร่างขอบเขตของ(Term of Reference TOR)
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอนหอ ๔ เรือนนอนหอ ๑๔ และงานปรับปรุงต่อเติมอาคารฝึกอาชีพแผนกเสริมสวย
อ่านร่าง TOR โปรดคลิ๊ก.